Logowanie do systemu

 
 

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https.
 2. Czy obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem.
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Beskidzkiego Banku Spółdzielczego i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu.
W przypadku zidentyfikowania w Systemie eBO zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa elektronicznych kanałów dostępu, Klient powinien zgłosić niezwłocznie do Banku zdarzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bezpieczenstwo@bankbbs.pl lub telefonicznie pod
nr 33 815-79-34 wew. 20 lub 34.
Ponadto:
 1. Nie przekazuj nikomu swojego loginu, hasła oraz numeru PIN!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych/kodów jednorazowych/hasła do tokena!
 3. Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi o podanie żadnego z powyższych drogą mailową ani telefoniczną.
 4. Kodów jednorazowych używaj wyłącznie do autoryzacji transakcji.
 5. W przypadku podejrzenia kradzieży loginu, hasła, PIN-u -  bezzwłocznie powiadom Bank.
 6. Nie odchodź od komputera lub urządzenia mobilnego, gdy jesteś zalogowany do bankowości internetowej.
 7. Pamiętaj o prawidłowym wylogowaniu się przed wyłączeniem przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub tokena.
 8. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów oraz urządzeń mobilnych.
 9. Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej, tokena oraz programu antywirusowego.
 10. Wpisuj ręcznie adres https://online.bankbbs.pl do paska adresowego przeglądarki.
 11. Korzystaj z opcji automatycznego wylogowania z tokena po jak najkrótszym okresie bezczynności.

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem pod numerami: 33 8157934 wew. 20,34 lub mailowo na adres bezpieczenstwo@bankbbs.pl

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.